Werkwijze

Bent u naar ons doorverwezen via een zorgverlener of wilt u op eigen initiatief langskomen? In beide gevallen bent u bij ons meer dan welkom! Het is belangrijk om onderstaande informatie goed te lezen.

Wat kunt u van ons verwachten?

U dient bij ons altijd eerst een afspraak te maken. Bij een consult krijgt u onverdeelde aandacht van een Nederlandse BIG-geregistreerde arts-acupuncturist die eventueel samen met een Chinese collega van het Shuguang ziekenhuis uit Shanghai uw diagnose vaststelt*. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor onze cliënten laten wij de beslissingen en het eindoordeel altijd over aan de Nederlandse arts.

Na de diagnose wordt er een behandelplan opgesteld. Een opgesteld behandelplan kan uit meerdere behandelingen ontstaan, zowel in aantal als in behandelmethoden. Na het opstellen van een behandelplan krijgt u uiteraard de tijd om hier rustig over na te denken. Indien u akkoord gaat met het behandelplan, plannen wij de behandelingen samen met u in.

image_08

Onze behandelingen (Tai Chi en Qigong uitgezonderd) worden uitgevoerd door medisch personeel. Dit kunnen Chinese artsen zijn van het Shuguang Hospital of een Nederlandse arts. Onze Chinese artsen spreken vloeiend Engels, maar mocht u geen Engels spreken zorgen wij dat er iemand van Acufit PRO bij is die u alles duidelijk kan maken.

Om de drie behandelingen wordt er kort geëvalueerd om te kijken of de behandeling aanslaat. Afhankelijk van de resultaten kan de behandeling worden verkort, verlengd of bijgesteld.

Per behandeling worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u om wat voor reden dan ook tussentijds willen stoppen met uw behandeling, dan is dit uiteraard mogelijk.